top.phtml :
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<?php

  $htmlmeta
[] = "HTTP-EQUIV=\"Content-Type\" CONTENT=\"text/html; charset=iso-8859-1\"";
  if (
is_array($htmlmeta))
    while (list(,
$value) = each($htmlmeta))
      echo 
"<META $value>\n";

  
$show_source=$_REQUEST['show_source'];
  if (
$show_source) {
    
$source_list = array(
      
=> basename($SCRIPT_FILENAME),
      
=> "/home/www/www.sslug.dk/includes/top.phtml",
      
=> "/home/www/www.sslug.dk/includes/bottom.phtml",
      
=> "/home/www/www.sslug.dk/templates/template.php"
    
);
    
$file $source_list[$show_source];
    echo 
"<TITLE>",basename($file),"</TITLE>\n</HEAD>\n";
    echo 
"<BODY BGCOLOR=\"#CCCCCC\" >\n";
    echo 
"<h5>".basename($file)." :</h5>\n<code>\n";
    
show_source($file);
    echo 
"\n</code>";
    echo 
"\n</body>\n</html>\n";
    exit;
  }
?>
<?php

 
/* top.phtml sends html, and title according
    to $htmltitle_sv/$htmltitle_da/$htmltitle_en :
    <!-- DOCTYPE .....
    ....<TITLE>$htmltitle_xx</TITLE>.........
    ... [topmenu] ...
 */
 /*
   $bodyarg is added to <BODY ... >, and can be used for background image
   and sets "SPROG" to "sv"/"da"/*"en" 

   sæt sprog udfra exktra apache "sprog" variabel
   sprog er "dansk", "svensk" eller ikke sat. (engelsk?)
  */
  
$sprog$_SERVER['sprog'];
  if (!isset(
$SPROG))
     if (
$sprog == "svensk"
        
$SPROG "sv";
     else if (
$sprog == "dansk"
        
$SPROG "da"
     else
        
$SPROG="en"// default if not dansk==norsk or svensk

  
echo "<!-- REMOTE_HOST: $REMOTE_HOST - Using language: $sprog/$SPROG -->\n";
  if (
$SPROG=="sv" && isset($htmltitle_sv)) 
    
$htmltitle$htmltitle_sv;
  else if (
$SPROG=="da" && isset($htmltitle_da)) 
    
$htmltitle$htmltitle_da;
  else if (
$SPROG=="en" && isset($htmltitle_en)) 
    
$htmltitle$htmltitle_en;
  else
    
$htmltitle"SSLUG - Skåne Sjælland Linux User Group";
    echo 
"<TITLE>",$htmltitle,"</TITLE>\n";

  echo 
"<LINK REL=\"STYLESHEET\" HREF=\"";
  
$BGCOL1="#4179ac";
  
$BGCOL2="#ffffff";
  
$GREY="#c0c0c0"/* Opera has some problems with bgolort in CSS so... */
  
list($cookskin$cookbackground) = explode("|"$_COOKIE["wwwsurprise"]);
  
/* if (!isset($cssfile))*/  {
    if ( 
$cookskin == "" ) {
     echo 
"/style/sslug.css";
    
$IMG="/includes/img";
    } else if ( 
$cookskin == "pink" ) { 
    echo 
"/style/sslug_pink.css"
    
$BGCOL1="#ee3377";
    
$BGCOL2="#ffe8e8";
        
$GREY="#c0c0c0";
    
$IMG="/includes/img";
    } else if ( 
$cookskin == "blackgreen" ) { 
    echo 
"/style/sslug_blackgreen.css"
    
$BGCOL1="#333333";
    
$BGCOL2="#333333";
        
$GREY="#003300";
    
$IMG="/includes/img/blackgreen";
    
//if (!isset($noTransparent)) 
      
$bodyarg"background=\"/grafix/blackgreen-linux-tr2.png\"";
    } else {
    echo 
"/style/sslug_pink.css"
    
$BGCOL1="#ee3377";
    
$BGCOL2="#ffe8e8";
        
$GREY="#c0c0c0";
    
$IMG="/includes/img";
    }
  } 
/* else echo $cssfile; */
  
echo "\" TYPE=\"text/css\">\n";
  if (isset(
$cssfile)) {
    echo 
"<LINK REL=\"STYLESHEET\" HREF=\"";
    echo 
$cssfile;
    echo 
"\" TYPE=\"text/css\">\n";
  }
  if (isset(
$bodyarg)) {
    if (!isset(
$background)) {
      
$backgrounderegi_replace("[ ]*background[ ]*=[ ]*\"([^\"]*)\"[ ]*","\\1",$bodyarg);
    }
    
/* remove backround from bodyarg */
    
$bodyargeregi_replace("background[ ]*=[ ]*\"[^\"]*\"","",$bodyarg);
  }
  if ( 
$cookbackground != "background") {
    unset(
$background);
  }
  if (isset(
$noTransparent)) {
    echo 
"<!-- no transparent background since old browser... $background -->\n";
    unset(
$background);
  } else if (isset(
$background) ) {
   echo 
" <style type=\"text/css\">\n";
   echo 
"BODY {\n";
   echo 
" background-image: url(\"$background\");\n";
   echo 
" background-repeat:repeat;";
   echo 
"}\n";
   echo 
"</style>\n";
  }

  if (
is_array($headarg))
    while (list(,
$value) = each($headarg))
      echo 
"$value\n";

?>

</HEAD>
<?php
  
echo "<BODY ",$bodyarg," >\n";
  
//echo "SPROG=$SPROG sprog=$sprog<br>\n";
/* sprog 1 
  da der er relativ lidt tekst, så er der lavet en variabel per tekstmenu: 
*/
  
if ($SPROG =="sv" && isset($htmltitle_sv))  {
    
/*<!--  #config timefmt="%H:%M den %d. %b %Y" -->*/
     
$timefmt="%Y-%m-%d, klockan %H:%M";
     
$menu1 ="Förstasida" ;
     
$menu2 "Anmälning" ;
     
$menu3 "Postarkiv";
     
$menu4 "Översikt";
     
$menu5 "Kalender";
     
$menu6 "Sök";
     
$menu6a "Sök på";
     
$maintainer "Denna sidan underholds av";
     
$wwwadmincontact "Fel och synpunkter angående webb-sidorna skickas till";
     
$lastmodifyby "Senaste ändring";
  } else if (
$SPROG =="da" && isset($htmltitle_da)) {
      
$timefmt="%Y-%m-%d, klokken %H:%m";
      
$menu1 "Forside" ;
      
$menu2 "Tilmelding" ;
      
$menu3 "Postarkiv" ;
      
$menu4 "Oversigt" ;
      
$menu5 "Kalender" ;
      
$menu6 "Søg" ;
      
$menu6a "Søg på" ;
      
$maintainer "Denne side vedligeholdes af" ;
      
$wwwadmincontact "Henvendelse vedrørende websiderne til" ;
      
$lastmodifyby "Senest ændret" ;
  } else {
      
$timefmt="%Y-%m-%d, %H:%M %Z";
      
$menu1 "Home" ;
      
$menu2 "Subscribe" ;
      
$menu3 "Mail&nbsp;Archive" ;
      
$menu4 "Index" ;
      
$menu5 "Calendar" ;
      
$menu6 "Search" ;
      
$menu6a "Search" ;
      
$maintainer="This page is maintained by" ;
      
$wwwadmincontact "Questions about the web-pages to" ;
      
$lastmodifyby "Last modified" ;
 }
 if (!isset(
$username) )   $username "tux" ;
 if (!isset(
$useremail) )   $useremail "[email protected];

?>

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" summary="top1">
<tr>
<td><img src="<?php echo $IMG?>/corner-ul.gif" width="10" height="10" border="0" alt=""></td>
<td align="center" width="100%" style="background-image: url('<?php echo $IMG?>/bg-top.gif');  background-repeat:repeat-x; "><img SRC="/grafix/space.gif" width="1" height="1" border="0" alt=""></td>
<td><img src="<?php echo $IMG?>/corner-ur.gif" width="10" height="10" border="0" alt=""></td>
</tr>

    <tr>
        <td style=" background-image: url(<?php echo $IMG?>/bg-left.gif);">&#160;</td>
        <td width="100%">

            <TABLE WIDTH="100%" CELLPADDING="0"
            CELLSPACING="0" BORDER="0"  summary="top2">

            <TR><TD valign="bottom" align="center">


<TABLE WIDTH="100%" CELLPADDING="0" CELLSPACING="0" BORDER=0  summary="top3">
<TR>
 <TD valign="top" rowspan=1><A class=noul HREF="/" target="_top" ><img src="/grafix/sslug-button.gif"
     BORDER="0"
     ALT="Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk" ></A></TD>
 <TD align="center" > <b><A class=bigmenu HREF="/"><?php echo "$menu1?></A></b></td>
 <TD>&#160;</TD>
 <TD align="center" > <b><A class=bigmenu HREF="/tilmeld"><?php echo "$menu2?></A></b></td>
 <TD>&#160;</TD>
 <TD align="center" > <b><A class=bigmenu HREF="/emailarkiv/"><?php echo "$menu3?></A></b></td>
 <TD>&#160;</TD>
 <TD align="center" > <b><A class=bigmenu HREF="/oversigt"><?php echo "$menu4?></A></b></td>
 <TD>&#160;</TD>
 <TD align="center" > <b><A class=bigmenu HREF="/adict/mgroup.php?organizer=SSLUG"><?php echo "$menu5?></A></b></td>
 <TD>&#160;</TD>
 <TD align="center" > <b><A class=bigmenu HREF="/htdig/"><?php echo "$menu6?></A></b></td>
</TR>
</TABLE>

            </TD></TR>

            </TABLE>
        </td>
        <td style=" background-image: url(<?php echo $IMG?>/bg-right.gif);">&#160;</td>
    </tr>

<tr>
<td><img SRC="<?php echo $IMG?>/corner-ll.gif" width="10" height="10" border="0" alt=""></td>
<td align="center" width="100%" style=" background-image: url(<?php echo $IMG?>/bg-bottom.gif);"><img SRC="/grafix/space.gif" width="1" height="1" border="0" alt=""></td>
<td><img SRC="<?php echo $IMG?>/corner-lr.gif" width="10" height="10" border="0" alt=""></td>
</tr>
</table>
<?php  //echo "<pre>";   print_r($_SERVER);   echo "</pre><br>\n";
  
?>