[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Emacs

I en klasse for sig selv er Emacs (emacs) og ``søsteren'' XEmacs, som kan utroligt mange ting, men kræver meget hukommelse (den eksekverbare fil i X udgave er på ca. 2 Megabyte). XEmacs er meget enkel at bruge, hvor både menuer og kommandoer findes - Emacs har ikke helt så smarte knapper, men kun tekst menuer.

Emacs og XEmacs har syntaks-highlighting til næsten alle programmerings-sprog (også C/C++, Perl, Matlab og LaTeX), hvilket gør det meget lækkert at arbejde med. Syntaksen i koden forstås så indrykning af f.eks. C-kode sker automatisk og kode vises med enten forskellige skrift typer og/eller farver.

XEmacs og Emacs er konfigurerbar gennem et meget slagkraftigt makrosystem, så tilpasning til programmering eller tekstbehandling kan foretages ud fra næsten alle ønsker. Hvis det måtte ønskes kan Emacs styre næsten alt. Man kan fra Emacs kompilere det program man har ændret, og køre debugger direkte i Emacs. Man kan sende og modtage elektronisk post gennem Emacs. Der er envidere mulighed for at starte en kommando-skal op i Emacs, hvorfra programmer kan udføres. Alt dette kan køres samtidig med editering af et vilkårligt antal filer. Mange siger tit ``Emacs kan alt'', og pånær lave kaffe, er det ikke modsagt. Til tekst editering er Emacs en Rolls-Royce.

Kommandoer til Emacs

Start Emacs op ved i en xterm af skrive emacs, hvad enten man er i en tekst mode eller i en grafisk brugerflade. Emacs har menuer, hvorfra mange af funktionerne kan kaldes. Ud for hver funktion står også en keyboard-kode. Derfor kan man hurtigt lære at styre Emacs, også hvis man foretrækker keyboard-koder. Her gives her en kort oversigt over de mest anvendte keyboard-koder. Ctrl står for Control-tasten og Meta står for Meta-tasten, der i Linux er lig med Alt-tasten.


Ctrl-x Ctrl-f Find fil (til indlæsning). Anvend tabulator til at få filliste og brug musen (midterste knap) til at vælge.
Ctrl-x k Dræb buffer. Anvendes til at fjerne den indlæste fil.
Ctrl-x Ctrl-s Gem fil med samme filnavn.
Ctrl-x Ctrl-w Gem fil med nyt filnavn.
Ctrl-s Søg efter mønster. Bemærk at Emacs vil søge efter det mønster der i øjeblikket er indtastet. Der skal således ikke trykkes return til sidst. Tryk Ctrl-s for at søge til næste fremkomst af det valgte mønster.
Meta-% Søg og erstat. Til de enkelte steder, hvor der kan erstattes kan tastes y for erstat, n for spring videre og endelig kan tastes ! (udråbstegn) for at erstatte alle kommende forekomster.
Markering af tekst Dette kan ske ved at trykke vestre museknap ned og trække ned over teksten. Teksten er nu i en editerings-buffer.
Ctrl-w Klipper markeret tekst til editerings-buffer. Sker hurtigere med et dobbelt klik på højre museknap.
Ctrl-y Yank text, dvs. indsæt tekst. Bemærk at dette kan ske hurtigere med midterste museknap.
Meta-q Formatter tekst. Meget anvendelig til almindelig tekst. Emacs kan også genkende formler, som ikke vil blive ombrudt.

Med musen kan man få meget hurtig tekst-styring. Det kan også nævnes at Ctrl-venstre museknap giver en oversigt over filer, der er indlæst. Således hopper man mellem filerne. Med Ctrl-højre museknap kan der ændres skærmfont. Bemærk at Emacs kan og bør sættes op til brugeren. Dette gøres i en .emacs fil, der gemmes i hjemmebiblioteket. Et eksempel på dette er

;De første fire linier vil gøre at de danske bogstaver virker rigtigt.
(standard-display-european t)
(set-input-mode (car (current-input-mode))
 (nth 1 (current-input-mode))
 0)


;Bind nogle gode funktioner til Ctrl- og musetasterne
;;Ctrl-venstre mus giver menu over åbne filer
;;Ctrl-midterste mus virker afsnit i filen som der kan hoppes til
;;Ctrl-højre mus for at vælge font
(global-set-key [\C-down-mouse-1] 'mouse-buffer-menu)
(global-set-key [\C-down-mouse-2] 'imenu)
(global-set-key [\C-down-mouse-3] 'mouse-set-font)


;Meta-g for goto linie nummer
(global-set-key "\M-g" 'goto-line)

;Vis linie og kolonne numre
(setq line-number-mode t)
(setq column-number-mode t)

;For C og HTML filer skal filerne viser med smart farvning
(setq c-mode-hook 'font-lock-mode)
(setq html-mode-hook 'font-lock-mode)

;Filer der ender op .c og .h er c-filer og .html er HTML-filer
(setq auto-mode-alist
 (append '(("\\.c$" . c-mode)
      ("\\.h$" . c-mode)
      ("\\.html$" . html-mode)
      ) auto-mode-alist))
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2004-03-07, 21:24 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive](none) [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *
 

Denne side vedligeholdes af Peter Toft (<[email protected]>)